TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao - Khóa ngày 31/3/2024

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao - Khóa ngày 31/3/2024

Thí sinh chọn hình thức đăng ký :

Cách 1: Thí sinh đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Tây Đô.

Cách 2: Thí sinh đăng ký trực tuyến. Link đăng ký: https://forms.gle/Mm4ZRGqftsopdzx66

Lưu ý: Thí sinh đăng ký trực tuyến PHẢI sử dụng tài khoản EMAIL do Trường Đại học Tây Đô cấp.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông