TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao - Khóa ngày 21/01/2024.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký bằng Cách 1 (trực tuyến) PHẢI sử dụng email do Trường Đại học Tây Đô cấp.

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông