TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CẤP ĐỘ 3/6 (B1) VÀ CẤP ĐỘ 4/6 (B2) THEO KHUNG 6 BẬC

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông