TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Mẫu đăng ký dự kiểm tra Chứng nhận Tiếng Anh

♦ Cách thức đăng ký dự kiểm tra Tiếng anh:

 Tải xuống BM-TA 03 hoặc BM-TA 04

 Điền đầy đủ thông tin cá nhân chính xác.

Sau đó dán 2 tấm ảnh 3x4 hoặc 4x6 vào 2 ô có ghi chữ dán ảnh (Không chấp nhận ảnh 2x3) 

 Nộp Phiếu đăng ký dự kiểm tra và CCCD/CMND bản photo tại Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học, Trường Đại học Tây Đô.

 wink Bấm vào đây để tải về

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông