TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Tổ chức học và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Khai giảng 15/02/2023
Tổ chức học và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Khai giảng 15/02/2023

Tiếng Anh Khung Châu Âu 6 bậc

Về việc tổ chức kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh trình độ B1 - Ngày 05/3/2023
Về việc tổ chức kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh trình độ B1 - Ngày 05/3/2023

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông