1. GIỚI THIỆU

Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết và vận động đông đảo học sinh, sinh viên (HSSV) đã học tập tại Trường Đại học Tây Đô hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước tham gia các hoạt động hữu nghị, truyền thống, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại trường, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa Nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi Chính phủ.

Đại hội Hội Cựu Sinh viên lần thứ nhất thống nhất bầu đồng chí Trương Thanh Loan, cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 1 làm Chủ tịch Hội.

Đại hội Hội Cựu Sinh viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất bầu đồng chí Hàng Văn Kiềng, cựu sinh viên ngành Tin học Khóa 1 làm Chủ tịch Hội.

4

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.

Phối hợp với địa phương trong việc giới thiệu, tư vấn, định hướng ngành nghề đào tạo cho học sinh. Tổ chức để cựu sinh viên thành đạt báo cáo kinh nghiệm công tác, giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm sống, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang học tại Trường.

Thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại Trường Đại học Tây Đô bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học, họp mặt truyền thống..

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên hiện tại gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ có 07 đồng chí, trong đó: 01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó Chủ tịch.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Củng cố bộ máy tổ chức Hội phù hợp với ngành, nghề và đơn vị đào tạo của Trường Đại học Tây Đô, tạo điều kiện cho tất cả các cựu sinh viên Trường tham gia hoạt động Hội.

- Thành lập cơ sở dữ liệu của cựu sinh viên theo khoa, ngành, khóa học.

- Tổ chức các buổi giao lưu, họp mặt truyền thống hàng năm của cựu sinh viên toàn trường.

- Tổ chức thành lập trang Mạng Xã hội chính thống để cựu sinh viên trao đổi kinh nghiệm, nghề nghiệp, hợp tác trong công tác, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tập thể của cựu sinh viên…