Những điều cần lưu ý khi thi TOEIC ngày 21/6/2018

vThí sinh phải đi thi đúng giờ đã thông báo:

      1. Ngày thi: 21 – 6 – 2018.
      2. Phòng thi & Giờ thi: Thí sinh xem trong danh sách dự thi.

     Lưu ý: Tuyệt đối không được vào muộn hay ra sớm, không được ra ngoài vì bất kỳ lý do nào trong thời gian làm bài thi.

vThí sinh mang theo giấy CMND, phiếu dự thi (Liên 2), thẻ sinh viên để vào phòng thi (không được mang bất kỳ tài liệu, vật dụng khác vào phòng thi như viết, thước, gôm tẩy, di động, bóp, ví, đồng hồ…).

Tài liệu hướng dẫn thí sinh dự thi của IIG Viet Nam:

üHướng dẫn dự thi TOEIChttp://toeic.com.vn/c20-huong-dan-du-thi.html.

 

 

 

 

 

Go to top