TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Thông báo về việc khai giảng lớp học và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Khai giảng 21/11/2023.

Thông báo khai giảng lớp học và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Khai giảng 21/11/2023.

-------------------------------------------------------------------------

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký bằng Cách 1 (trực tuyến) PHẢI sử dụng email do Trường Đại học Tây Đô cấp.

- Link đăng ký: mail  https://forms.gle/qALj9WoXdvZuSa9Z8

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông