TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRAINING CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES – INFORMATICS

Khai giảng Khóa học Chứng nhận Tiếng Anh A2, B1, B2

Thông báo tổ chức lớp học chứng nhận Tiếng Anh A2, B1, B2

** Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022

**** Khi đăng ký vui lòng đem theo 2 tấm ảnh 3x4 và CMND hoặc CCCD photo

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông